Image
II. AKTİF YAŞAM, GIDA VE BESLENMEDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ 8 - 9 Mayıs 2021
ImageMADDE 1 TARAFLAR

1.1-SATICI

Ünvanı

: Pia Danışmanlık & Organizasyon Hizmetleri

Adresi

: Merkez Mah. Reha Yurdakul Sok. No:17 D:3 Şişli - İstanbul

Telefon

: 0 212 296 05 23

Fax

: 0 212 296 05 24

Eposta adresi

: seda.celikel@piadanismanlik.com


1.2-ALICI

 

Adı/Soyadı/Ünvanı

:

Adresi

:

Telefon

:

Eposta adresi

:

 

MADDE 2 KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın www.aktifyasambeslenmekongresi.org internet sitesi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirdiği kongre kaydı ve hizmet alımı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

MADDE 3 SÖZLEŞME KONUSU HİZMET, ÖDEMEYE İLİŞKİN HUSUSLARIN BELİRLENMESİ

3.1-HİZMETLER

Alınacak hizmetin temel özellikleri www.aktifyasambeslenmekongresi.org adresinde yer almaktadır. 

Listelenen ve sitede ilan edilen kayıt bedelleri hizmete ilişkin satış fiyatlarıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Sözleşme konusu hizmetin tüm vergileri satış fiyatına dahildir.

3.2 GECİKME FAİZİ

Ödeme peşin ya da kredi kartı ile yapılacağı için SATICI tarafından gecikme faizi uygulanmaz.

 

MADDE 4 GENEL HÜKÜMLER

4.1) ALICI, www.aktifyasambeslenmekongresi.org internet sitesinde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; bu ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken hizmete ait temel özellikler, ile vergiler dahil fiyatı ve ödeme bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

4.2) SATICI, satın alınan hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan alıcıya bildirir ve 10 iş günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.

4.3) Satın alınan hizmetin kapsamı www.aktifyasambeslenmekongresi.org internet sitesinde kayıt bilgileri kısmında detaylı olarak yer almaktadır. Hizmet ödemesi karşılığında SATICI, ALICI’ya kayıt bedeline dahil olan hizmetleri sunmayı taahhüt eder. Bu kapsam dışında kalan hizmetler için SATICI’nın herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

4.4) Hizmet alımından sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI hizmetten faydalanabilmek için farklı bir kredi kartı üzerinden hizmet alımı gerçekleştirmelidir. SATICI hesabına aktarılmayan ödemelerden sorumlu değildir.

4.5) SATICI mücbir sebepler nedeni ile hizmeti sağlayamaz ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.


MADDE 5 ÖDEME İADE PROSEDÜRÜ

  • ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da hizmetin yerine getirilememesi veya hakem heyeti kararları ile ALICI’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, SATICI tahsil etmiş olduğu tutarın tamamını tahsilatın yapıldığı kredi kartına tek seferde 14 gün içerisinde iade edecektir.

     

MÜŞTERİ, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.


 

MADDE 6 CAYMA HAKKI

ALICI’nın; hizmet satışına ilişkin www.aktifyasambeslenmekongresi.org internet sitesinde yer alan hükümler doğrultusunda iptal tarihi olan 22 Mart 2021 tarihine kadar yapacağı iptal taleplerinde, hizmet tutarı kredi kartına yukarda belirtilen tarihler içerisinde gerçekleştirilecektir. Bu tarihten sonra gelen iptal taleplerinde herhangi bir iade yapılamayacaktır.

 

MADDE 7  YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. ALICI tarafından başvurulacak  merciilerdir.

Hizmet alımının gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmıştır.

 

SATICI

:

Pia Danışmanlık & Organizasyon Hizmetleri

ALICI

:

 

TARİH

   
.